Minimum 500 zł rabatu na projekt domu 🔥Voucher na projekt wnętrza - rabat 500 zł! 🧡 Kup pakiet do 15.06.

Obowiązki architekta adaptującego

Architekt odpowiedzialny za adaptację projektu budowlanego zajmuje się dostosowaniem go do obowiązujących przepisów oraz warunków działki, przy jednoczesnym zarządzaniu wymaganą dokumentacją i procedurami urzędowymi.
Image

Architekt adaptujący ma konkretne obowiązki wobec projektu domu i działki.

Jego obowiązki przy adaptacji projektu gotowego to:

  • analiza obszaru oddziaływania obiektu,
  • sprawdzenie zgodności projektu z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i uzupełnienie jej o wymagane przez odpowiednie urzędy opinie, uzgodnienia, oświadczenia czy warunki techniczne przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej,
  • wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
  • dostosowanie projektu gotowego do warunków geotechnicznych oraz stref klimatycznych występujących na obszarze danej działki
  • wykonanie projektów przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora) oraz adaptacja tych przyłączy do budynku, zgodnie z warunkami technicznymi,
  • wprowadzenie na życzenie inwestora zmian do projektu,
  • sporządzenie BIOZ,
  • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ustawy Prawo budowlane,
  • przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663