Gwarancja najniższej ceny - 🧡 wiosenne rabaty na projekt domu! Tylko do 17.04 ☀️

Co to jest adaptacja projektu gotowego?

Adaptacja projektu do działki

Adaptacja projektu - jest to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego lub gotowego projektu do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka - strefy wiatrowej, śniegowej, przemarzania oraz ułożenia względem stron świata.

Na tym etapie architekt adaptujący wykonuje plan zagospodarowania terenu, wrysowuje obrys budynku na mapę do celów projektowych oraz wykonuje zmiany w projekcie domu na życzenie inwestora lub wynikające z konieczności dopasowania budynku do warunków terenowych.

Adaptacja projektu gotowego do działki to najważniejszy etap zmierzający do pozwolenia na budowę. Zaadaptowany projekt gotowy posiada przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, czyli mapę działki z zaznaczonym obrysem domu, przyłączami, instalacjami, małą architekturą, projektowaną zielenią itp.

Architekt adaptujący przygotowuje dokumentację do ZUDP czyli Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.


Bardzo istotne jest uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów:
  • energii elektrycznej,
  • gazu,
  • wody,
  • zapewnienie odbioru ścieków i odpadów stałych.

Każdy projekt domu należy adaptować do działki, by inwestor mógł otrzymać pozwolenie na budowę domu.Pamiętajmy, projekt musi pasować do wymiarów działki, wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy oraz spełniać wymagania przyszłego użytkownika domu.


Co to jest uzgodnienie ZUDP?

Jednym z ważnych dokumentów jest opinia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działającego w starostwie w wydziale geodezji. Opinia ustala odległości między projektowanymi obiektami: budynkami, sieciami, zjazdami, jak również w stosunku do granic działek i innych obiektów.

Decyzja o warunkach zabudowy albo miejscowy plan mogą zawierać dodatkowe szczegółowe warunki (uzgodnienia i opinie różnych organów), które inwestor musi spełnić. Są to sprawy indywidualne i mogą dotyczyć np.: wyłączenia gruntów z produkcji rolnej albo leśnej (uzyskiwane w formie decyzji),opinii Konserwatora Zabytków opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego - jeżeli wymaga tego charakter obiektu, uzgodnienia przeciwpożarowe - jeśli wymaga tego charakter obiektu.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663