Gwarancja najniższej ceny 🧡 Uzyskaj min. 10% rabatu na dom jednorodzinny do 22.05

Jak zamówić projekt?

Spełnij marzenia o własnym domu...

Nasz Zespół gwarantuje pomoc w wyszukaniu odpowiedniego projektu spośród oferty kilkunastu tysięcy projektów gotowych dostępnych na rynku. Przygotujemy zestawienie najlepszych propozycji dostosowanych ściśle do Państwa potrzeb w wygodnyme-katalogu.Zyskują z nami Państwo pewność wyboru projektu dobranego do konkretnej działki i wymagań urzędowych.

Zamów projekt:

 • Telefonicznie: 600 160 765 lub 791 258 345
 • Internetowo: kliknij ZAMÓW PROJEKT przy wybranym projekcie i wypełnij formularz zamówienia
 • E-mailowo: kontakt@wybieramprojekt.pl podając nazwę projektu i dane kontaktowe
 • Osobiście: Biuro online.Przed ewentualnym spotkaniem i chęcią umówienia się z naszymi branżystami, proszę o kontakt w celu umówienia spotkania i dogodnego terminu. Spotkania umawiane są w biurze stacjonarnym przy ul. Traugutta.

Zamówienie złożone drogą elektroniczną zawsze potwierdzane jest telefonicznie przez naszych doradców, a szczegóły dotyczące zamówienia konkretnego projektu oraz zamówienia jak i terminu dostawy uzgadniane są wedle Państwa indywidualnych. Potwierdzenie zamówienia poprzez wpłatę środków na konto stanowi o zaakceptowaniu warunków umowy.

Zawartość projektu gotowego:

Od września 2021 roku projekt składamy w urzędzie w 3 egzemplarzach, które zawierają po 2 tomy: I. projekty architektoniczny-budowlany x 3 oraz II. projekt techniczny.
Zmienia się zasada składania projektu. Niezmienna jest zawartość merytoryczna i konstrukcyjna projektu.

Część opisowa projektu.

 • Część architektoniczna :
  • rzuty fundamentów,
  • rzuty kondygnacji,
  • rzut i zestawienie więźby dachowej,
  • rzut dachu,
  • przekroje oraz elewacje
 • Część konstrukcyjna :
  • techniczny opis projektu konstrukcyjnego,
  • obliczenia statyczne dotyczące elementów konstrukcyjnych,
  • zestawienie stali zbrojeniowej.
 • Część instalacyjna :
  • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
  • projekt instalacji centralnego ogrzewania,
  • projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,
  • projekt instalacji odgromowej.

Charakterystyka energetyczna.

NOWE ZAŁOŻENIA OD WRZEŚNIA 2021

Kompletny projekt budowlany (PZT + PAB + PT)

 1. PZT - Projekt zagospodarowania terenu
  • projektowane zagospodarowanie działki: usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
  • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
  • układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń budowlanych
  • sposób dostępu do drogi publicznej
  • określenie granic działki, ukształtowanie terenu
  • informacje o zakazach i innych uwarunkowaniach wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących m. in. zagrożeń dla środowiska, wpływie eksploatacji górniczej, wpisie do rejestru zabytków lub innych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
  • informację o obszarze oddziaływania obiektu

  WAŻNE: Do urzędu składamy PZT i PAB w 3 egzemplarzach Do każdej kopii należy dołączyć:
  • Kopię uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby
  • Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego
 2. PAB - Projekt architektoniczno-budowlany
 3. Projekt obejmuje m.in.:
  • projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów
  • zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
  • charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji
  • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
  • parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
  • informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
  • informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
  • inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia
 4. PT - Projekt techniczny
  • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
  • geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu
  • rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród budowlanych
  • rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi
  • podstawowe wyniki obliczeń z doboru rodzaju i wielkości urządzeń instalacyjnych
  • charakterystykę energetyczną budynku
  • w zależności od potrzeb: szczegółowe rysunki wykonawcze i inne opracowania projektowe

  WAŻNE: PT jest wymagany przed rozpoczęciem robót budowlanych
  • Obowiązkiem inwestora jest przekazanie PT kierownikowi budowy
  • W trakcie robót PT musi być aktualizowany, gotowy do okazania organom nadzoru budowlanego
  • PT musi być spójny z PZT i PAB oraz zawierać kopie uprawnień, zaświadczeń i oświadczeń jak PZT i PAB
  • Wymagany wraz z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji i przekazany do nadzoru budowlanego

Bezpłatna zgoda na wprowadzenie zmian

 • zmianę funkcji użytkowania pomieszczeń,
 • zmiany technologiczne i materiałowe - rodzaj stropu, materiały ścienne, izolacyjne i wykończeniowe, pokrycie dachowe,
 • dostosowanie posadowienia budynku do warunków geotechnicznych,
 • wykonanie podpiwniczenia budynku,
 • zmiany usytuowania ścian działowych ,
 • zmiana wielkości, ilości i lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych,
 • zmiana nachylenia kąta połaci dachowej do 5 stopni,
 • zmiany w wymiarach zewnętrznych budynku w zakresie 5%,
 • zmiana materiałów instalacyjnych i przebiegu instalacji wewnętrznych.

Warto uzyskać dodatkową zgodę na zmiany* :

 • zmianę sposobu ogrzewania budynku,
 • zmianę usytuowania kominów,
 • likwidację/doprojektowanie balkonów, podcieni, lukarn,
 • zmianę usytuowania i kształtu tarasu,
 • podniesienie ścianki kolankowej,
 • zmianę wysokości budynku.

Kompleksowy pakiet dodatków dla Twojego domu

Sprawdź gratisy!

Pakiety dodatkowe

W zależności od pracowni autorskiej, projekt może zawierać zestawienie materiałów, kosztorys, rysunki wykonawcze detali elementów konstrukcyjnych, obrys domu w skali 1:500 oraz informację BIOZ.Pakiety dodatkowe do projektów, oferowane odpłatnie przez niektórych autorów:

 • Pakiet wentylacji mechanicznej z rekuperatorem,
 • Pakiet odkurzacz centralny,
 • Pakiet ogrzewanie podłogowe,
 • Pakiet pompa ciepła,
 • Pakiet instalacja solarna,
 • Pakiet kominek z płaszczem wodnym.

Wysyłka projektu:

 • Płatność przelewem (przedpłata) - KURIER, przesyłka z ubezpieczeniem, wysyłka bezpłatna. Przelew należy wykonać po złożeniu zamówienia i telefonicznym potwierdzeniu danych zamówienia. Termin dostawy uzależniony jest od Poczty. Dane do przelewu i numer konta przesyłamy w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 • Płatność za pobraniem - opłata dodatkowa 30 zł

Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 14 dni roboczych, w zależności od zamówionego projektu. Wysyłka projektu jest zawsze potwierdzana przez doradcę na dzień przed jego doręczeniem.

Zwrot lub wymiana projektu

Oferujemy konsumentom bezpieczny zakup projektu. Projekt można zwrócić bez podania przyczyny do 14 dni (warunkiem jest nienaruszony, nie kopiowany projekt), w niektórych przypadkach nawet do 30 dni, chyba, że przy zamówieniu ustalane są warunki osobliwe związane ze specyfiką projektu. Projekt można wymienić nawet od 2 do 12 miesięcy (za dopłatą manipulacyjną ustalaną indywidualnie), chyba, że przy zamówieniu ustalane są warunki wymiany osobliwe związane ze specyfiką projektu. Ustalenia dotyczące zwrotu lub wymiany zależą od autora konkretnego projektu. O szczegółach dotyczących warunków poinformuje doradca: 600 160 765 lub 791 258 345, kontakt@wybieramprojekt.pl.

Konkretne i szczegółowe warunki zwrotów i wymian dostępne są na stronie regulaminu (punkt 15.)

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą ofertą. Zapraszamy do konsultacji z naszymi doradcami na każdym etapie wyboru idealnego projektu domu.
Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663