✅ KUP PROJEKT W PREMIUM!!!  TYLKO DO 10 CZERWCA NIŻSZE CENY! ZYSKUJESZ 10% RABATU na Asortyment w PSB MERKURY  

Warunki Zabudowy

Projekt domu, a decyzja o Warunkach Zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) weszła w życie w 2003 roku. Decyzja wydawana jest tylko na terenach, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ta ustala warunki sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego, czy też wykonywania innych robót budowlanych.

Celem decyzji o warunkach zabudowy jest utrzymanie ładu przestrzennego danego regionu, zatem może narzucać i regulować : szerokość elewacji frontowej, kształt bryły dachu, wysokość budynku, czasem kolory elewacji i dachu i inne elementy, które sa istotne z punktu widzenia urbanistyki. W decyzji o warunkach zabudowy, określone są wymagania dotyczące nowej zabudowy :

  • linia zabudowy
  • wielkość powierzchni zabudowy
  • wysokość górnej krawędzi dachu, gzymsu lub attyki
  • geometria dachu : kąt nachylenia dachu, wysokość kalenicy, układ połaci dachowych
  • wytyczne do szerokości elewacji frontowej

Projekt domu musimy przeanalizować pod kątem różnorodnym : własnych wymagań, uwarunkowań działki i wytycznych z Warunków Zabudowy. Musimy wiedzieć : czy możemy wybudować dom z poddaszem, czy parterowy? czy jest narzucony kąt nachylenia dachu? czy maksymalna szerokość elewacji frontowej jest dowolna? Czy szukać projektu domu z układem kalenicy równoległym do frontu działki?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi instrument planowania przestrzennego, dlatego też jest niezwykle ważne, by każdy inwestor przed zakupem projektu ustalił obostrzenia, które mogą wynikać z ustaleń decyzji. Istnieją 2 rodzaje decyzji :

  • dla inwestycji innych niż celu publicznego- Dezycja o warunkach zabudowy, zwana “wuzetką”.
  • decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - tzw.ULICP

Co warto wiedzieć przed zakupem działki?

Każdy inwestor przed zakupem działki może złożyć wniosek o wydanie decyzji. Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie praw do nieruchomości, decyzja sama w sobie nie narusza prawa własności. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, natomiast praktycznie rzecz biorąc decyzję wydaję odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęsciej : wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663

Informacja o plikach cookies
Strona wybieramprojekt.pl wykorzystuje pliki cookies do zapewnienie jak najwyższej jakości usług. Pliki cookies są przetrzymywane w pamięci przeglądarki, szczegółowe informacje dostępne w polityce cookies