Gwarantujemy najlepszą cenę projektu 🔥Voucher na projekt wnętrza - rabat 500 zł 🧡 23% zniżki na adaptację do działki do 20.07.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to akt prawa miejscowego, uchwalany przez radę gminy, który określa zasady zagospodarowania i zabudowy terenu na jej obszarze. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( w skrócie : MPZP ) jest to akt prawa miejscowego, uchwalany jest przez gminę i stanowi o przeznaczeniu, warunkach zagospodarowania, jak i zabudowy terenu. MPZP składa się z części opisowej (wypis) oraz z części graficznej (wyrys).

Planując budowę domu, należy skonfrontować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego już na etapie zakupu działki, bowiem plan informuje nas o sposobie przeznaczenia gruntu, z planu możemy dowiedzieć się, czy przez przyszłą działkę nie będzie przebiegać linia energetyczna, czy też droga gminna, co w konsekwencji narzuca konkretne obostrzenia : odległości budynku od linii energetycznej, odległości od drogi gminnej itp. Plan miejscowy stanowi również o sposobie zabudowy terenu i często narzuca wymagania dotyczące zabudowy jednorodzinnej, t.j :

  • linia zabudowy,
  • stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy,
  • kolor dachu, elewacji,
  • geometria dachu,
  • szerokość elewacji frontowej.

Kto wydaje MPZP ?

  • wójt (w gminach wiejskich)
  • burmistrz (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich)
  • prezydent miasta (w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców).

W przypadku, gdy dla gminy nie został uchwalony MPZP, inwestor musi uzyskać wówczas Decyzję o Warunkach Zabudowy dla konkretnej działki.

Co warto wiedzieć?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego determinuje również warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Arcyważna jest świadomość inwestora o sprawdzeniu zgodności planowanej inwestycji z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663