Gwarantujemy najlepszą cenę projektu 🔥Voucher na projekt wnętrza - rabat 500 zł 🧡 23% zniżki na adaptację do działki do 20.07.

Regulamin serwisu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. wybieramprojekt.pl to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie wybieramprojekt.pl, prowadzonego przez spółkę MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klasztornej 35/2, 52-234 Wrocław, REGON: 387947490, NIP: 8992891755.

2. Dane kontaktowe serwisu:

MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O.

Klasztorna 35/2

52-234 Wrocław

3. adres poczty elektronicznej: kontakt@wybieramprojekt.pl

4. numer telefonu: +48 791 258 345. Biura Obsługi Klientów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

5. Regulamin serwisu internetowego wybieramprojekt.pl udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej wybieramprojekt.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6. Informacje znajdujące się w Serwisie wybieramprojekt.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Projektach, Dodatkach oraz Karcie Home Profit, podane w Serwisie wybieramprojekt.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Administrator Serwisu wybieramprojekt.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, Produktów, Usług znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Przy każdym zamówieniu, transakcji wszelkie dane dotyczące konkretnego Towaru, Produktu i Usługi będą potwierdzane w kwestii ceny i czasu realizacji.

8. Serwis wybieramprojekt.pl nie odpowiada za zmiany w cenach projektów gotowych. Cenniki ustalane są przez autorów konkretnych pracowni. Serwis wybieramprojekt.pl dołoży wszelkich starań aby dane na stronie były aktualne,

9. MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O. jako właściciel i zarządca Serwisu wybieramprojekt.pl dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności.

10. Dane kontaktowe dla konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Serwisu wybieramprojekt.pl.

11. Szczegółowe informacje o tym, jak Serwis wybieramprojekt.pl przetwarza i chroni prywatność Klientów oraz Użytkowników, w tym dane osobowe pozyskane przez Serwis wybieramprojekt.pl i Aplikację wybieramprojekt.pl określa Polityka Prywatności Serwisu wybieramprojekt.pl, udostępniana m.in. pod adresem: wybieramprojekt.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci/

§ 2 Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część.

Serwis wybieramprojekt.pl - powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: wybieramprojekt.pl lub innych adresach Administratora Serwisu WybieramProjekt.pl, zawierający:

 • a) baza danych ofert gotowych projektów architektonicznych,
 • b) informacje o usługach świadczonych przez serwis wybieramprojekt.pl,
 • c) artykuły i poradniki skierowane do osób przymierzających się do budowy domu.

Administrator Serwisu wybieramprojekt.pl - administratorem serwisu wybieramprojekt.pl jest MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O., REGON: 387947490, NIP: 8992891755, ul. Klasztorna 35/2, 52-234 Wrocław, Reprezentacja spółki: Magdalena Zahuta, Paweł Sokołowski. Dane spółki dostępne na stronie GUS: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzystająca z Serwisu wybieramprojekt.pl.

Projekt domu - Projekt architektoniczno - budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Sprzedaż projektu architektonicznego - Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno - budowlanego i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

Dodatki, gratisy - oferowany pakiet przy zakupie projektu w Serwisie wybieramprojekt.pl, dostępny na stronie https://wybieramprojekt.pl/oferta/pakiet-korzysci.

Partner (Architekt, Wykonawca) - podmiot gospodarczy związany z Serwisem wybieramprojekt.pl umową współpracy na wykonanie usług przekierowanych przez wybieramprojekt.pl.

Polecający - Serwis wybieramprojekt.pl, który związany jest umową współpracy z Partnerami (Architekci, Wykonawcy), polegającą na polecaniu usług i produktów Użytkownikom Serwisu, poszukującym wykonawcy Prac Projektowych lub produktów związanych z realizacją budowy.

Klient Skierowany - Klient, który został skierowany do Wykonawcy przez Polecającego.

Prace Projektowe - prace projektowe stanowić będą przedmiot Umowy Wykonawczej między Partnerem a Użytkownikiem Serwisu, polegające zwykle na dostosowaniu gotowego projektu budowlanego do warunków konkretnej inwestycji, po akceptacji przez Użytkownika warunków Umowy Wykonawczej.

Umowa Wykonawcza - umowa zawierana w dowolnej formie między Wykonawcą a Klientem Skierowanym, w okresie 5 lat od Skierowania, której przedmiotem są fachowe usługi Wykonawcy.

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej

§ 3 Sprzedaż projektów architektonicznych

1. Serwis wybieramprojekt.pl zawiera bazę danych ofert projektów architektonicznych na sprzedaż.

2. Oferta projektu architektonicznego zawiera:

 • a) kolorową wizualizację,
 • b) rysunek techniczny,
 • c) opis projektu i dane techniczne,
 • d) cenę projektu,
 • e) nazwę pracowni architektonicznej.

3. Administrator Serwisu wybieramprojekt.pl prowadzi sprzedaż projektów architektonicznych oraz świadczy na rzecz Użytkowników dodatkowe usługi związane ze sprzedażą wliczone w cenę sprzedaży projektu, takie jak:

 • a) profesjonalne doradztwo,
 • b) obsługa transakcji.

4. W celu nabycia projektu architektonicznego należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub korzystając z przycisku „zamów" przy projekcie. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych serwisu wybieramprojekt.pl.

5. Dostarczenie projektu następuje w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez konsultanta Serwisu wybieramprojekt.pl. W przypadku zamówienia projektu domu na podstawie Koncepcji projektu, czas realizacji może się wydłużyć. W tym przypadku doradca Serwisu wybieramprojekt.pl poinformuje o ustalonym z twórcą projektu terminie realizacji. Doradca Serwisu wybieramprojekt.pl uprzedzi Użytkownika o terminie dostarczenia projektu na dzień przed jego wysyłką.

6. Zamówiony projekt architektoniczny obejmuje komplet dokumentów koniecznych do podjęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

6.1 W skład projektu architektonicznego wchodzą:

a) Część architektoniczna:

- rzut fundamentów - dokładne rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław fundamentowych i głębokość ich posadowienia,

- rzuty wszystkich kondygnacji (np. parter, piwnica, piętro) - rozmieszczenie i wymiary wszystkich pomieszczeń, rozmieszczenie i wielkość otworów okiennych i drzwiowych, rozmieszczenie kominów, sugerowana aranżacja wnętrz,

- rzut więźby dachowej - wymiary i rozmieszczenie elementów konstrukcji dachu,

- rzut dachu - wymiary dachu, kąt nachylenia wszystkich połaci dachu, rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, kominów.

- przekroje pionowe - rysunki budynku po pionowym przecięciu, pokazują wszystkie elementy konstrukcji budynku, czyli warstwy podłogi, stropów, dachu,

- elewacje (frontowa, dwie elewacje boczne, ogrodowa) - dokładny wygląd domu z każdej strony,

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - wymiary okien i drzwi wykorzystanych w projekcie.

b) Część konstrukcyjna.

c) Część instalacyjna:

 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • projekt instalacji centralnego ogrzewania
 • projekt instalacji elektrycznej
 • projekt instalacji gazowej.

d) Część dodatkowa.

Wybrane projekty mogą zawierać ponadto dodatkowe dokumenty takie jak : zestawienie materiałów i ślepy kosztorys. Materiały te nie są jednak gwarantowane.

7. Zapłata za projekt architektoniczny następuje w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie wybieramprojekt.pl, numer konta bankowego dodatkowo przesyłany jest e-mailem przez doradcę. Istnieje możliwość zapłaty za projekt za pobraniem w przypadku umówionej wysyłki kurierskiej .

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne projektu ponosi wyłącznie architekt lub biuro architektoniczne będące twórcą projektu określone w ofercie sprzedaży zamieszczonej w Serwisie wybieramprojekt.pl.

9. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia są wykorzystywane przez Serwis wybieramprojekt.pl w celu wykonania i rozliczenia transakcji sprzedaży projektu architektonicznego.

10. Dane dostarczane przez Użytkowników podczas składania zamówienia nie są udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, w szczególności innym Użytkownikom lub innym przedsiębiorcom w celach marketingowych lub handlowych. Nie dotyczy to przetwarzania anonimowych danych o charakterze statystycznym w celu prowadzenia badań marketingowych, usprawnienia funkcjonalności Serwisu wybieramprojekt.pl i sprzedaży oraz przekazywania takich danych innym przedsiębiorcom w tym samym celu.

11. Serwis wybieramprojekt.pl zapewnia Użytkownikom profesjonalne doradztwo przy wyborze projektu architektonicznego.

12. Serwis wybieramprojekt.pl przyjmuje i przekazuje do właściwego architekta lub biura architektonicznego reklamacje dotyczące wad sprzedawanych projektów architektonicznych. Reklamacje można składać telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu wybieramprojekt.pl

13. Zwrot projektu lub jego wymiana możliwa jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu. Wymiany projektów w wielu przypadkach możliwe są jedynie w zakresie wymiany na projekt inny, ale z kolekcji tego samego autora. O szczegółach wymiany lub zwrotu projektu informuje doradca, po indywidualnych ustaleniach z twórcą projektu lub pracownią architektoniczną. Warunkiem przyjęcia projektu jest jego zwrot w nienaruszonym stanie.

14. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

14.2 Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

14.3 Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza odstąpienia ( odstapienie od umowy ). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

14.4 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

14.5 Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

14.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 4 Adaptacja projektu architektonicznego, Prace Projektowe

1. Serwis wybieramprojekt.pl umożliwia Użytkownikowi skierowanie do Wykonawcy(Partner, Architekt) adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego lub innych Prac Projektowych.

2. Administrator Serwisu wybieramprojekt.pl zapewnia, że Wykonawca jest uprawnionym architektem i prowadzi działalność w ramach której wykonuje zawód architekta.

3. W celu zgłoszenia poszukiwania Wykonawcy adaptacji projektu architektoniczno - budowlanego lub innych Prac Projektowych, należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami dostępnymi na stronach internetowych Serwisu wybieramprojekt.pl.

4. Skierowanie Użytkownika do Wykonawcy może przyjąć formę pisemną lub e-maila. W obu przypadkach powinno zawierać imię i nazwisko Klienta oraz jego dane kontaktowe, w tym co najmniej numer jego telefonu.

5. Klient Skierowany otrzymuje drogą e-mailową imię i nazwisko Wykonawcy oraz jego dane kontaktowe, w tym co najmniej numer jego telefonu.

6. Serwis wybieramprojekt.pl oświadcza, że nie pobiera dodatkowych opłat od Użytkownika za skierowanie do Wykonawcy.

7. Polecający nie jest umocowany do zawierania umów w imieniu Wykonawcy ani do wykonywania innych czynności, w tym do składania oświadczeń, w imieniu Wykonawcy.

§ 5 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Serwis wybieramprojekt.pl i jego treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą do składania reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie, z uwagi na zmeinne wynikające z cen autorskich i zmiany w ofercie. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do Administratora Serwisu wybieramprojekt.pl. Podane w zestawieniu dane są wartościami przybliżonymi.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen gotowych projektów architektonicznych znajdujących się w ofercie. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych gotowych projektów architektonicznych z oferty. Zmiana cen dotyczy również zamówień przyjętych do realizacji.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie. Użytkownik Serwisu wybieramprojekt.pl jest jednak świadomy, że niektóre oferty projektów mogą być nieaktualne lub niezgodne ze zdjęciami co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Serwisu wybieramprojekt.pl.

5. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu wybieramprojekt.pl za wyjątkiem przypadków, gdy Administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. https://wybieramprojekt.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci

§ 7 Wykorzystanie plików cookie

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu. https://wybieramprojekt.pl/dokumenty/polityka-cookies

§ 8 Zmiany Regulaminu

1. Administrator publikuje zmiany regulaminu, załączników lub dodatków na stronach WWW Serwisu wybieramprojekt.pl.

2. Z chwilą publikacji zmian regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia nn. Regulaminu stanowią inaczej.

3. Informacja o zmianie regulaminu, załączników oraz dodatków jest dostępna dla każdego Użytkownika.

4. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Serwis wybieramprojekt.pl promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do nn. Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Zasady oferty : "Sprawdź gratisy"

1. W promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie promocji zakupi w Serwisie WybieramProjekt.pl gotowy projekt domu.

2. Promocją nie są objęte projekty garaży, domów letniskowych i budynków gospodarczych, altanek.

3. Promocja trwa do odwołania.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.

5. Promocja nie łączy się z innymi dodatkami i gratisami. Klient może negocjowac z nami oferty dostosowaną do swoich potrzeb. Dodatki i usługi, które moga być personalizowane i na podstawie wyboru Klienta tworzymy ofertę. Rabat nie jest gwaranatowany przy wyborze konkretnych dodatków. Dodatki i usługi do indywidualnych ofert: 1. adaptacja w cenie 3500 zł 2. oferta na budowę 3. Dodatki płatne - dodatkowe instalacje, gotowe pakiety. 4. rabat albo wybór dodatkowych pakietów z rabatem. 5. negocjacja ceny dla projektów nie będących w promocji. 6. rezerwacja ceny do końca roku przy wpłącie zaliczki 100 zł na projekt.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

Zasady oferty : "GRUDZIEN 2023 I INDYWIDUALNE RABATY"

1. W promocji może wziąć udział każdy Klient, który w okresie promocji zakupi w Serwisie WybieramProjekt.pl gotowy projekt domu.

2. Promocją nie są objęte projekty garaży, domów letniskowych i budynków gospodarczych, altanek.

3. Promocja trwa do odwołania.

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.

5. Promocja nie łączy się z innymi dodatkami i gratisami. Klient może negocjowac z nami oferty dostosowaną do swoich potrzeb. Dodatki i usługi, które moga być personalizowane i na podstawie wyboru Klienta tworzymy ofertę. Rabat nie jest gwaranatowany przy wyborze konkretnych dodatków. Dodatki i usługi do indywidualnych ofert: 1. adaptacja w cenie 3500 zł 2. oferta na budowę 3. Dodatki płatne - dodatkowe instalacje, gotowe pakiety. 4. rabat albo wybór dodatkowych pakietów z rabatem. 5. negocjacja ceny dla projektów nie będących w promocji. 6. rezerwacja ceny do końca roku przy wpłącie zaliczki 100 zł na projekt.


Regulamin promocji "Gwarancja najniższej ceny - Uzyskaj min. 500 zł rabatu na dom jednorodzinny do 09.05.*"

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki promocji „Gwarancja najniższej ceny - Uzyskaj min. 500 zł rabatu na dom jednorodzinny do 09.05.*” (zwanej dalej „Promocją”).

Organizatorem Promocji jest MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O. , z siedzibą w ul. Klasztorna 35/2, 52-234 Wrocław

2. Zasady Promocji

 • Promocją objęte są domy jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne i usługowe o wartości powyżej 3500 zł brutto oferowane przez Organizatora.
 • Promocje oferowane na stronie nie łączą się z promocją 500 zł rabatu na projekt.
 • Jeśli projekt jest w wyższej promocji, istnieje możliwość podwyższenia rabatu indywidualnie przez eksperta.
 • Aby skorzystać z Promocji, należy złożyć zamówienie na budowę domu jednorodzinnego w okresie trwania Promocji.
 • Wysokość rabatu uzależniona jest od wartości zamówienia i obecnie stałej trwającej promocji.
 • Promocje dostępne na stronie wybieramprojekt.pl nie łączą się.
 • Promocja trwa od 06.05.2024 do 09.05. 2024.

3. Sposób realizacji Promocji

Aby skorzystać z Promocji, należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresemwybieramprojekt.pl lub skontaktować się telefonicznie: 791 258 345
 • Skontaktować się z przedstawicielem Organizatora w celu uzyskania rabatu.
 • Po kliknięciu “Kup projekt” w module uwagi: wpisać kod promocyjny “500MINUS”
 • Podczas rozmowy przedstawiciel Organizatora przedstawi szczegółową ofertę i warunki skorzystania z Promocji.
 • W przypadku akceptacji oferty, należy potwierdzić zamówienie i dokonać wpłaty.
 • Rabat zostanie naliczony na ostateczny rachunek za budowę domu jednorodzinnego.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 • W przypadku, gdy projekt domu objety jest już rabatem, Organizator może doliczyć dodatkowy rabat nie większy niż 150 zł do obniżonej ceny projektu. Decyzja ustalana jest indywidualnie, Klient otrzymuje potwierdzenie na e-mail.

Wysokości rabatów:

 • Maksymalna wysokość rabatu w ramach Promocji wynosi do 600 zł, ustalany jest indywidualnie.
 • Rabat nie jest naliczany do innych promocji i rabatów obowiązujących u Organizatora.
 • Warunkiem skorzystania z Promocji jest przedpłata na konto po akceptacji zamówienia.
 • Zamówienia złożone do 10.05 do godziny 12:00 będą akceptowane do kwot promocyjnych.

4. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w każdym czasie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Ewentualne spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663