aktualizacja: 21.05.2015

Zbuduj dom bez pozwolenia na budowę

Już teraz wybierz projekt, zleć adaptację domu do działki i zgromadź niezbędne dokumenty, żeby już w sierpniu rozpocząć budowę domu bez pozwolenia.

dombezpozwolenia

Od 28 czerwca 2015 r. rozpoczęcie budowy wymarzonego domu będzie szybsze i prostsze administracyjnie. Dla budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki i nie mają negatywnego wpływu na środowisko, zamiast pozwolenia wystarczy zgłoszenie budowy.

Zgłoszenie budowy

Przede wszystkim do zgłoszenia będzie potrzebny projekt architektoniczno-budowlany w 4 egzemplarzach. Architekt adaptujący, który przygotowuje projekt budowlany do złożenia w urzędzie, określa obszar oddziaływania inwestycji. Jeżeli budynek zmieści się w całości na działce, inwestycja może być objęta zgłoszeniem. W takiej sytuacji nie trzeba dołączać warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej czy energetycznej.

Natomiast jeśli obszar opracowania inwestycji wykracza poza granice działki, niezbędne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Na obszar oddziaływania inwestycji w szczególności ma wpływ: zachowanie odpowiednich odległości od granic z sąsiednimi działkami oraz ich zabudowań.

Kiedy rozpocząć budowę domu bez pozwolenia na budowę?

Po zgłoszeniu budowy w urzędzie, czekamy 30 dni. Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia budowy, można rozpocząć prace budowlane. Należy pamiętać, że przy rozpoczęciu budowy, konieczny jest Dziennik Budowy i Tablica Budowy, które dołączamy do projektu. Po wybudowaniu domu, należy zawiadomić właściwy urząd o zakończeniu prac budowlanych. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 14 dni, można przystąpić do użytkowania domu.

Już czas zakupić projekt, by rozpocząć budowę szybciej i łatwiej

Podaj nazwę wybranego projektu, otrzymasz indywidualną ofertę promocyjną na zakup projektu domu. Zamów projekt w pakiecie "all inclusive" - zapewnij sobie bezpieczny zakup projektu.

Napisz, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie. Zostaw kontakt do siebie, a niezwłocznie oddzwonimy

Komentarze