aktualizacja: 24.04.2015

Wysokość budynku

Wysokość budynku w projektach domów jednorodzinnych mierzy się od gruntu do kalenicy.

Wysokość budynku - mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku znajdującym się na pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku do górnej płaszczyzny stropu lub najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie z grubością wszelkich izolacji cieplnych i pokryć (zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r.)

W prezentacji każdego projektu gotowego jest powinna być określona wysokość budynku ( WZ lub MPZP często określają maksymalną wysokość budynku - musimy mieć tego świadomość przy wyborze projektu domu).

 • Projekt domu ARTEMIDA (Domplan)
  169,52 m2 Powierzchnia użytkowa
  22,79×20,54 m Wymiary działki
  ARTEMIDA 3 660 zł 3 260 zł -11%
 • Projekt domu SANTIA (Domplan)
  92,79 m2 Powierzchnia użytkowa
  19,34×17,54 m Wymiary działki
  SANTIA 3 290 zł 2 890 zł -12%
 • Projekt domu NOELIA (Domplan)
  117,16 m2 Powierzchnia użytkowa
  18,94×18,54 m Wymiary działki
  NOELIA 3 990 zł 3 590 zł -10%
 • Projekt domu GALILEA 2M (Domplan)
  153,83 m2 Powierzchnia użytkowa
  22,24×19,54 m Wymiary działki
  GALILEA 2M 3 990 zł 3 590 zł -10%

Komentarze