aktualizacja: 24.04.2015

Warunki Zabudowy

Projekt domu a decyzja o Warunkach Zabudowy .

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  (WZiZT) weszła w życie w 2003 roku. Decyzja wydawana jest tylko na terenach, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ta ustala warunki sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego, czy też wykonywania innych robót budowlanych.

Celem decyzji o warunkach zabudowy jest utrzymanie ładu przestrzennego danego regionu, zatem może narzucać i regulować : szerokość elewacji frontowej, kształt bryły dachu, wysokość budynku, czasem kolory elewacji i dachu i inne elementy, które sa istotne z punktu widzenia urbanistyki. W decyzji o warunkach zabudowy, określone są wymagania dotyczące nowej zabudowy :

 • linia zabudowy
 • wielkość powierzchni zabudowy
 • wysokość górnej krawędzi dachu, gzymsu lub attyki
 • geometria dachu : kąt nachylenia dachu,  wysokość kalenicy, układ połaci dachowych
 • wytyczne do szerokości elewacji frontowej
Projekt domu musimy przeanalizować pod kątem różnorodnym : własnych wymagań, uwarunkowań działki i wytycznych z Warunków Zabudowy.  Musimy wiedzieć : czy możemy wybudować dom z poddaszem, czy parterowy?  czy jest narzucony kąt nachylenia dachu? czy maksymalna szerokość elewacji frontowej jest dowolna? Czy szukać projektu domu z układem kalenicy równoległym do frontu działki?

Różnorodność projektów domów na przykładach :
 • Projekt domu DIONA BIS (Domplan)
  132,77 m2 Powierzchnia użytkowa
  17,54×20,75 m Wymiary działki
  DIONA BIS 5 150 zł 4 750 zł -8%
 • Projekt domu VERONA (Domplan)
  121,60 m2 Powierzchnia użytkowa
  20,02×27,90 m Wymiary działki
 • Projekt domu KAMELIA (Domplan)
  172,24 m2 Powierzchnia użytkowa
  23,92×20,54 m Wymiary działki
 • Projekt domu SALOMEA 2M (Domplan)
  135,48 m2 Powierzchnia użytkowa
  24,52×18,84 m Wymiary działki

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi instrument planowania przestrzennego, dlatego też jest niezwykle ważne, by każdy inwestor przed zakupem projektu ustalił obostrzenia, które mogą wynikać z ustaleń decyzji. Istnieją 2 rodzaje decyzji :
- dla inwestycji innych niż celu publicznego- Dezycja o warunkach zabudowy, zwana “wuzetką”.
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego -  tzw.ULICP

Co warto wiedzieć?

allinclusive

Każdy inwestor przed zakupem działki może złożyć wniosek o wydanie decyzji. Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie praw do nieruchomości, decyzja sama w sobie nie narusza prawa własności.
Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, natomiast praktycznie rzecz biorąc decyzję wydaję odpowiednia komórka w urzędzie gminy. Najczęsciej : wydział urbanistyki, geodezji albo planowania przestrzennego.

Pomocne artykuły:


Komentarze