Spełnij marzenia o własnym domu...


Nasz Zespół gwarantuje pomoc w wyszukaniu odpowiedniego projektu spośród oferty kilkunastu tysięcy projektów gotowych dostępnych na rynku. Przygotujemy zestawienie najlepszych propozycji dostosowanych ściśle do Państwa potrzeb w wygodnym e-katalogu. Zyskują z nami Państwo pewność wyboru projektu dobranego do konkretnej działki i wymagań urzędowych.


Zamów projekt:

 • Telefonicznie: 71 712 72 22 lub 791 258 345

 • Internetowo: kliknij ZAMÓW PROJEKT przy wybranym projekcie i wypełnij formularz zamówienia.

 • E-mailowo: kontakt@wybieramprojekt.pl, podając nazwę projektu i dane kontaktowe.

 • Osobiście:Biuro online.Przed ewentualnym spotkaniem i chęcią umówienia się z naszymi branżystami, proszę o kontakt w celu umówienia spotkania i dogodnego terminu. Spotkania umawiane są w biurze stacjonarnym przy ul. Traugutta.


Zamówienie złożone drogą elektroniczną zawsze potwierdzane jest telefonicznie przez naszych doradców, a szczegóły dotyczące zamówienia konkretnego projektu oraz zamówienia jak i terminu dostawy uzgadniane są wedle Państwa indywidualnych. Potwierdzenie zamówienia poprzez wpłatę środków na konto stanowi o zaakceptowaniu warunków umowy.


Zawartość projektu gotowego:

Od września 2021 roku projekt składamy w urzędzie w 3 egzemplarzach, które zawierają po 2 tomy: I. projekty architektoniczny-budowlany x 3 oraz II. projekt techniczny.

Zmienia się zasada składania projektu. Niezmienna jest zawartość merytoryczna i konstrukcyjna projektu.

Część opisowa projektu.

 Część architektoniczna :
- rzuty fundamentów,
- rzuty kondygnacji,
- rzut i zestawienie więźby dachowej,
- rzut dachu,
- przekroje oraz elewacje

Część konstrukcyjna :
- techniczny opis projektu konstrukcyjnego,
- obliczenia statyczne dotyczące elementów konstrukcyjnych,
- zestawienie stali zbrojeniowej.

Część instalacyjna :
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej
- projekt instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- projekt instalacji odgromowej.

Charakterystyka energetyczna. 

----------------------------------------------------------------

NOWE ZAŁOŻENIA OD WRZEŚNIA 2021

Kompletny projekt budowlany (PZT + PAB + PT)

PZT - Projekt zagospodarowania terenu

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowane zagospodarowanie działki: usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
- układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, z przyłączami do sieci zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń budowlanych
- sposób dostępu do drogi publicznej
- określenie granic działki, ukształtowanie terenu
- informacje o zakazach i innych uwarunkowaniach wynikających z przepisów odrębnych, dotyczących m. in. zagrożeń dla środowiska, wpływie
eksploatacji górniczej, wpisie do rejestru zabytków lub innych wynikających z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy
- informację o obszarze oddziaływania obiektu

WAŻNE: Do urzędu składamy PZT i PAB w 3 egzemplarzach
• Do każdej kopii należy dołączyć:
- Kopię uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby
- Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego

II. PAB - Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowany układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego pokazaną na rysunkach elewacji, rzutów kondygnacji i przekrojów
- zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, takie jak zestawienie
powierzchni, kubatury, wysokość, wymiary, liczba kondygnacji
- opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
- parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko
- informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
- informacja i postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane
- inne wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia

III. PT - Projekt techniczny

Projekt obejmuje m.in.:
- projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych
- geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu
- rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne przegród budowlanych
- rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji z sieciami zewnętrznymi
- podstawowe wyniki obliczeń z doboru rodzaju i wielkości urządzeń instalacyjnych
- charakterystykę energetyczną budynku
- w zależności od potrzeb: szczegółowe rysunki wykonawcze i inne opracowania projektowe

WAŻNE: PT jest wymagany przed rozpoczęciem robót budowlanych
• Obowiązkiem inwestora jest przekazanie PT kierownikowi budowy
• W trakcie robót PT musi być aktualizowany, gotowy do okazania organom nadzoru budowlanego
• PT musi być spójny z PZT i PAB oraz zawierać kopie uprawnień, zaświadczeń i oświadczeń jak PZT i PAB
• Wymagany wraz z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji i przekazany do nadzoru budowlanego

6. Bezpłatna zgoda na wprowadzenie zmian.

 • zmianę funkcji użytkowania pomieszczeń,

 • zmiany technologiczne i materiałowe – rodzaj stropu, materiały ścienne, izolacyjne i wykończeniowe, pokrycie dachowe,

 • dostosowanie posadowienia budynku do warunków geotechnicznych,

 • wykonanie podpiwniczenia budynku,

 • zmiany usytuowania ścian działowych ,

 • zmiana wielkości, ilości i lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych,

 • zmiana nachylenia kąta połaci dachowej do 5 stopni,

 • zmiany w wymiarach zewnętrznych budynku w zakresie 5%,

 • zmiana materiałów instalacyjnych i przebiegu instalacji wewnętrznych.


Warto uzyskać dodatkową zgodę na zmiany* :

 • zmianę sposobu ogrzewania budynku,

 • zmianę usytuowania kominów,

 • likwidację/doprojektowanie balkonów, podcieni, lukarn,

 • zmianę usytuowania i kształtu tarasu,

 • podniesienie ścianki kolankowej,

 • zmianę wysokości budynku.


7. Kompleksowy pakiet dodatków  dla Twojego domu (sprawdź gratisy!)

8. Pakiety dodatkowe.

W zależności od pracowni autorskiej, projekt może zawierać zestawienie materiałów, kosztorys, rysunki wykonawcze detali elementów konstrukcyjnych, obrys domu w skali 1:500 oraz informację BIOZ.Pakiety dodatkowe do projektów, oferowane odpłatnie przez niektórych autorów:

 • Pakiet wentylacji mechanicznej z rekuperatorem,

 • Pakiet odkurzacz centralny,

 • Pakiet ogrzewanie podłogowe,

 • Pakiet pompa ciepła,

 • Pakiet instalacja solarna,

 • Pakiet kominek z płaszczem wodnym.


Wysyłka projektu:

 • Płatność przelewem (przedpłata) - KURIER, przesyłka z ubezpieczeniem, wysyłka bezpłatna. Przelew należy wykonać po złożeniu zamówienia i telefonicznym potwierdzeniu danych zamówienia. Termin dostawy uzależniony jest od Poczty. Dane do przelewu i numer konta przesyłamy w e-mailu potwierdzającym zamówienie.

 • Płatność za pobraniem - opłata dodatkowa 30 zł


Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 14 dni roboczych, w zależności od zamówionego projektu. Wysyłka projektu jest zawsze potwierdzana przez doradcę na dzień przed jego doręczeniem.


Zwrot lub wymiana projektu:

Oferujemy konsumentom bezpieczny zakup projektu. Projekt można zwrócić bez podania przyczyny do 14 dni (warunkiem jest nienaruszony, nie kopiowany projekt), w niektórych przypadkach nawet do 30 dni, chyba, że przy zamówieniu ustalane są warunki osobliwe związane ze specyfiką projektu. Projekt można wymienić nawet od 2 do 12 miesięcy (za dopłatą manipulacyjną ustalaną indywidualnie), chyba, że przy zamówieniu ustalane są warunki wymiany osobliwe związane ze specyfiką projektu. Ustalenia dotyczące zwrotu lub wymiany zależą od autora konkretnego projektu. O szczegółach dotyczących warunków poinformuje doradca (71 712 72 22, kontakt@wybieramprojekt.pl).


Konkretne i szczegółowe warunki zwrotów i wymian dostępne są na stronie regulaminu (punkt 15.)


Dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszą ofertą. Zapraszamy do konsultacji z naszymi doradcami na każdym etapie wyboru idealnego projektu domu.