aktualizacja: 24.04.2015

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia zabudowy określona w projekcie domu jest ważna w określeniu miejsca jakie będzie zajmował budynek na działce.

Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego określają wymagany stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni biologicznej działki.

Powierzchnia zabudowy - jest to powierzchnia rzutu poziomego budynku (w stanie wykończonym), mierzona po zewnętrznym obrysie ścian. Inaczej mówiąc, jest to powierzchnia, jaką budynek zajmuje na działce. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się takich elementów jak tarasów naziemnych, schodów zewnętrznych, podjazdów, balkonów. Obliczana jest zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997.

 

Komentarze