aktualizacja: 08.12.2020

Odmowa wydania pozwolenia na budowę

Co się dzieje w sytuacji, kiedy dokumenty, które złożyliśmy do starostwa są niekompletne?

W takiej sytuacji urząd nakłada na nas obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Jest to wydawane w formie postanowienia, które określa także termin usunięcia nieprawidłowości/uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie tego terminu, urząd wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę. Projekt domu, projekt gotowy i adaptacja

Jeśli jednak dotrzymamy terminu i usuniemy nieprawidłowości w dokumentacji, urząd nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

Pomocne artykuły:

Komentarze (1)

Na swoim przykładzie mogę napisać, że miałem niepełną dokumentacja co do realizacji otrzymania pozwolenia na budowę i nie za ciekawie to wyglądało. Decyzją urzędu była odmowa. Po dłuższym czasie martwienia się i załatwiania papierkowej roboty wszystko na szczęście przebiegło na moją korzyść i takową zgodę otrzymałem. Polecam wsparcie osób które sie znaja na rzeczy. krystek 2015-06-11 o 13:05