aktualizacja: 07.07.2015

Obowiązki architekta adaptującego

Architekt adaptujący ma konkretne obowiązki wobec projektu domu i działki.

Jego obowiązki przy adaptacji projektu gotowego to:

 • analiza obszaru oddziaływania obiektu,
 • sprawdzenie zgodności projektu z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zgromadzenie niezbędnej dokumentacji i uzupełnienie jej o wymagane przez odpowiednie urzędy opinie, uzgodnienia, oświadczenia czy warunki techniczne przyłączy mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej,
 • wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 • dostosowanie projektu gotowego do warunków geotechnicznych oraz stref klimatycznych występujących na obszarze danej działki
 • wykonanie projektów przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od istniejącej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora) oraz adaptacja tych przyłączy do budynku, zgodnie z warunkami technicznymi,
 • wprowadzenie na życzenie inwestora zmian do projektu,
 • sporządzenie BIOZ,
 • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Ustawy Prawo budowlane,
 • przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.

Pomocne artykuły:

Polecane projekty domów jednorodzinnych:

 • Projekt domu Otwarty6310 (mgprojekt)
  277,88 m2 Powierzchnia użytkowa
  23,58×21,58 m Wymiary działki
  Otwarty6310 8 790 zł
 • Projekt domu Malibu 2 (Archand)
  99,15 m2 Powierzchnia użytkowa
  20,69×18,09 m Wymiary działki
  Malibu 2 3 590 zł 2 840 zł -21%
 • Projekt domu Opałek II N (Dominanta)
  135,51 m2 Powierzchnia użytkowa
  19,84×19,84 m Wymiary działki
  Opałek II N 3 900 zł
 • Projekt domu TK21 (Architeka)
  115,52 m2 Powierzchnia użytkowa
  19,68×19,72 m Wymiary działki
  TK21 3 950 zł

 

Komentarze (1)

@anonim: Witamy,

Plan BIOZ to plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Inwestor jest zobowiązany, odpowiedzialny za dopilnowanie wykonania takiego dokumentu. Stworzenie planu BIOZ może być wykonane przez Kierownika Budowy lub zlecony przez niego osobie uprawnionej. Plan jest dokonywany wówczas, gdy roboty budowlane mogą być dłuższe aniżeli 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych więcej niż 20 osób.

Podstawy prawne:

1. Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn zm.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.Podstawy prawne:

Pozdrawiamy, w razie dodatkowych pytań, zapraszam : kontakt@wybieramprojekt.pl
architekt 2013-01-10 o 13:45