aktualizacja: 24.04.2015

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ( w skrócie : MPZP ) jest to akt prawa miejscowego, uchwalany jest przez gminę i stanowi o przeznaczeniu, warunkach zagospodarowania, jak i zabudowy terenu. MPZP składa się z części opisowej (wypis) oraz z części graficznej (wyrys).

Planując budowę domu, należy skonfrontować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego już na etapie zakupu działki, bowiem plan informuje nas o sposobie przeznaczenia gruntu, z planu możemy dowiedzieć się, czy przez przyszłą działkę nie będzie przebiegać linia energetyczna, czy też droga gminna, co w konsekwencji narzuca konkretne obostrzenia : odległości budynku od linii energetycznej, odległości od drogi gminnej itp. Plan miejscowy stanowi również o sposobie zabudowy terenu i często narzuca wymagania dotyczące zabudowy jednorodzinnej, t.j :

 • linia zabudowy,
 • stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni zabudowy,
 • kolor dachu, elewacji,
 • geometria dachu,
 • szerokość elewacji frontowej.

Różnorodność projektów i ich parametrów na przykładach :

 • Projekt domu KARMELITA MAŁA (Domplan)
  135,77 m2 Powierzchnia użytkowa
  20,84×18,84 m Wymiary działki
  KARMELITA MAŁA 3 890 zł 3 490 zł -10%
 • Projekt domu DIONA BIS (Domplan)
  132,77 m2 Powierzchnia użytkowa
  17,54×20,75 m Wymiary działki
  DIONA BIS 3 950 zł 3 550 zł -10%
 • Projekt domu KAMELIA (Domplan)
  172,24 m2 Powierzchnia użytkowa
  23,92×20,54 m Wymiary działki
 • Projekt domu KENDRA BIS (Domplan)
  132,85 m2 Powierzchnia użytkowa
  20,84×18,54 m Wymiary działki
  KENDRA BIS 4 050 zł 3 650 zł -10%

Kto wydaje MPZP ?

 • wójt (w gminach wiejskich)
 • burmistrz (w gminach miejsko-wiejskich i miejskich)
 • prezydent miasta (w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców).

W przypadku, gdy dla gminy nie został uchwalony MPZP, inwestor musi uzyskać wówczas Decyzję o Warunkach Zabudowy dla konkretnej działki.

Co warto wiedzieć?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego determinuje również warunki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Arcyważna jest świadomość inwestora o sprawdzeniu zgodności planowanej inwestycji z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Warto skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy w działaniach zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę.

allinclusive

 

Pomocne artykuły:

Komentarze