kup projekt domu z adaptacją

baner — kopia

Nasi branżyści zdalnie pracują dla Państwa na terenie calej Polski, bezpiecznie i rzetelnie. Adaptacja projektu stanowi najważniejszy etap inwestycji do otrzymania pozwolenia na budowę.

Adaptacja to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka (w odniesieniu do strefy wiatrowej, śniegowej i strefy przemarzania) oraz umiejscowienia budynku względem stron świata i usytuowania budynku odpowiednio wedle obowiązujących odległości do granic działki.

Po zakupie projektu z adaptacją otrzymujesz:

- 2000 zł za adaptację za wykonanie adaptacji podstawowej do działki - GWARANTOWANA CENA W NASZYM BIURZE BRANŻOWYM
- dane kontaktowe architekta adaptującego
- bezpłatne konsultacje z architektem adaptującym
- bezpłatna wycena adaptacji pełnobranżowej
- harmonogram uzgodnień
- bezpieczna usługa: umowa wykonawcza na wykonanie adaptacji

WAŻNE PYTANIE: ZA CO PŁACĘ 2000 ZŁ?

- projekt zagospodarowania terenu (rysunki wraz z opisami),
- wrysowanie obrysu budynku na mapę do celów projektowych
- wykonanie dostosowania budynku do warunków terenowych,
- dostosowanie projektu do stref klimatycznych
- wykonanie bilansu powierzchni,
- opis techniczny,
- wypełnienie wymaganych arkuszy w projekcie typowym.
!!! 2000 zł to jest cena gwarantowana dla w/w usług !!!

W SKRÓCIE: JAK TO DZIAŁA?

1 krok - to zakup projektu - po sprawdzeniu przez naszych branżystów, czy jest zgodny z warunkami działki
2 krok - kontakt do głównego branżysty i podpisanie dokumentów - akceptacja oferty i umowa wykonawcza - gwarancja bezpieczeństwa wykonania usługi na odległość.
3 krok - dostarczenie dokumentów do architekt adaptującego (dokumenty do załatwienia omawiamy indywidualnie)
4 krok - akceptacja koncepcji usytuowania i ewentulanie zmiany - po akceptacji, rozpoczęcie działań

Czas realizacji od 1 miesiąca do 3 miesięcy - przy dodatkowych usługach. Ustalamy wszystko INDYWIDUALNIE! Wiemy o adaptacji i pozwoleniu na budowę WSZYSTKO!

Napisz do nas: adaptacja@wybieramprojekt.pl lub zadzwoń: 791 258 345
Określ projekt, jaki Cię interesuje, a wyślemy ofertę spersonalizowaną na projekt i na adapatcję w 2 podstawowych pakietach!

PEŁEN ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ - ADAPTACJA PROJEKTU W KILKU PAKIETACH

Możesz zamówić adaptację w III pakietach:

I. Pakiet podstawowy: 2000 zł za adaptację projektu gotowego .Architekt adaptujący wykonuje plan zagospodarowania terenu, wrysowuje obrys budynku na mapę do celów projektowych oraz dokonuje dostosowania budynku do warunków terenowych.

II. Pakiet adaptacji pełnobranżowej gwarantuje:
Adaptację projektu domu do działki: 2000 zł
Kompletowanie potrzebnych dokumentów (warunki przyłączenia do sieci: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, prąd- warunki przyłączenia lub odmowa, wypis i wyrys z mpzp, uzgodnienie lokalizacji zjazdu).
Uzgodnienia z gestorami mediów oraz uzyskanie opinii ZUDP.
Przyłącza zewnętrzne
Bezpłatna wycena adaptacji pełnobranżowej wykonywana jest indywidualnie.

III. Adaptacja w pakiecie energetycznym:
Adaptacja podstawowa lub pełnobranżowa.
Kolektory słoneczne.
Zmiana sposobu ogrzewania na pompę ciepła oraz zmiana grzejników na instalację ogrzewania podłogowego.
Pompa ciepła powietrze-woda.
Rekuperacja z odzyskiem ciepła.

Bezpłatna wycena adaptacji z pakietem energetycznym wykonywana jest indywidulanie.

WYKONALIŚMY ZDALNIE PONAD 200 ADAPTACJI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ!

Napisz, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie. Zostaw kontakt do siebie, a niezwłocznie oddzwonimy