kup projekt domu z adaptacją

adaptacjabaner — kopia

Nasi branżyści zdalnie pracują dla Państwa na terenie calej Polski, bezpiecznie i rzetelnie. Adaptacja projektu stanowi najważniejszy etap inwestycji do otrzymania pozwolenia na budowę.

Adaptacja to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka (w odniesieniu do strefy wiatrowej, śniegowej i strefy przemarzania) oraz umiejscowienia budynku względem stron świata i usytuowania budynku odpowiednio wedle obowiązujących odległości do granic działki.

Po zakupie projektu z adaptacją otrzymujesz:

- 1500 zł za adaptację za wykonanie adaptacji podstwowej do działki - GWARANTOWANA CENA W NASZYM BIURZE BRANŻOWYM
- dane kontaktowe architekta adaptującego
- bezpłatne konsultacje z architektem adaptującym
- bezpłatna wycena adaptacji pełnobranżowej
- harmonogram uzgodnień
- bezpieczna usługa: umowa wykonawcza na wykonanie adaptacji

WAŻNE PYTANIE: ZA CO PŁACĘ 1500 ZŁ?

- projekt zagospodarowania terenu (rysunki wraz z opisami),
- wrysowanie obrysu budynku na mapę do celów projektowych
- wykonanie dostosowania budynku do warunków terenowych,
- dostosowanie prpjektu do stref klimatycznych
- wykonanie bilansu powierzchni,
- opis techniczny,
- wypełnienie wymaganych arkuszy w projekcie typowym.
!!! 1500 zł to jest cena gwarantowana dla w/w usług !!!

W SKRÓCIE: JAK TO DZIAŁA?

1 krok - to zakup projektu - po sprawdzeniu przez naszych branżystów, czy jest zgodny z warunkami działki
2 krok - kontakt do głównego branżysty i podpisanie dokumentów - akceptacja oferty i umowa wykonawcza - gwarancja bezpieczeństwa wykonania usługi na odległość.
3 krok - dostarczenie dokumentów do architekt adaptującego (dokumenty do załatwienia omawiamy indywidualnie)
4 krok - akceptacja koncecji usytuowania i ewentulane zmiany - po akceptacji, rozpoczęcie działań

Czas realizacji od 1 miesiąca do 3 miesiecy - przy dodatkowych usługach. Ustalamy wszytsko INDYWIDUALNIE! Wiemy o adaptacji i pozwoleniu na budowę WSZYSTKO!

Napisz do nas: adaptacja@wybieramprojekt.pl lub zadzwoń: 791 258 345
Określ projekt, jaki Cię interesuje, a wyślemy ofertę spersonalizowaną na projekt i na adapatcję w 2 podstawowych pakietach!

PEŁEN ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ - ADAPTACJA PROJEKTU W KILKU PAKIETACH

Możesz zamówić adaptację w III pakietach:

I. Pakiet podstawowy: 1500 zł za adaptację projektu gotowego w 14 dni lub 20% rabatu Architekt adaptujący wykonuje plan zagospodarowania terenu, wrysowuje obrys budynku na mapę do celów projektowych oraz dokonuje dostosowania budynku do warunków terenowych.

II. Pakiet adaptacji pełnobranżowej gwarantuje:
Adaptację projektu domu do działki: 1500 zł
Kompletowanie potrzebnych dokumentów (warunki przyłączenia do sieci: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, prąd- warunki przyłączenia lub odmowa, wypis i wyrys z mpzp, uzgodnienie lokalizacji zjazdu).
Uzgodnienia z gestorami mediów oraz uzyskanie opinii ZUDP.
Przyłącza zewnętrzne
Bezpłatna wycena adaptacji pełnobranżowej wykonywana jest indywidualnie.

III. Adaptacja w pakiecie energetycznym:
Adaptacja podstawowa lub pełnobranżowa.
Kolektory słoneczne.
Zmiana sposobu ogrzewania na pompę ciepła oraz zmiana grzejników na instalację ogrzewania podłogowego.
Pompa ciepła powietrze-woda.
Rekuperacja z odzyskiem ciepła.

Bezpłatna wycena adaptacji z pakietem energetycznym wykonywana jest indywidulanie.

WYKONALIŚMY ZDALNIE PONAD 200 ADAPTACJI Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ!

Napisz, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie. Zostaw kontakt do siebie, a niezwłocznie oddzwonimy