aktualizacja: 24.04.2015

Kubatura

Kubatura - jest to objętość budynku, obliczana na podstawie normy PN-ISO-9836:1997, tj. łącznie z przegrodami zewnętrznymi, czyli ścianami, stropem, dachem. Niektóre pracownie autorskie posługują się również pojęciem "kubatura netto" - jest to wewnętrzna objętość budynku, czyli tzw. powierzchnia ogrzewana budynku.

Komentarze