aktualizacja: 20.07.2015

Co warto wiedzieć o działce, na której chcę wybudować dom ?

homekoncept02Wybór działki to początek inwestycji. Na co zwrócić uwagę przy wyborze działki, na której chcę wybudować dom ? Jak i gdzie sprawdzić status działki? Co sprawdzić przed zakupem działki?

Decyzja dotycząca zakupu działki, na której chcemy wybudować dom to inwestycja i czasu, i pieniędzy, dlatego wyboru działki należy dokonać mądrze. Oczywiście zawsze mamy na względzie kwestie finansowe; wytyczne związane z lokalizacją działki i jej sąsiedztwem.

Podejmując decyzję : "kupuję działkę", należy mieć dodatkowo świadomość statusu prawnego działki, czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, czy też trzeba będzie się starać o Warunki Zabudowy? Jakie są warunki przyrodnicze na działce? Czy działka jest uzbrojona? Wszystkie te informacje, pozwolą nam na określenie kosztów związanych z inwestycją, czasu realizacji i opłacalności zakupu konkretnej działki.

Jako doradca ds. projektów i adaptacji, bardzo często spotykam się ze sprawami tzw."po fakcie", kiedy okazuje się, że na zakupionej  działce inwestor : albo nie może się budować , albo nie może wybudować domu o jakim marzył, albo musi przejść jeszcze długą formalną drogę, by wogóle zacząć procedury związane z pozwoleniem na budowę domu.

Omówię punkt po punkcie istotne kwestie dotyczące wiedzy o działce :

1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Po rozmowie z właścicielem działki, warto udać się do urzędu gminy i poprosić o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego albo znaleźć go na stronie internetowej danego urzędu. Plan jest dostępny dla każdego, wystarczy złożyć wniosek o jego wydanie w urzędzie gminy.

2. USTALENIE DANYCH UPATRZONEJ DZIAŁKI - ewidencja gruntów i budynków. Inwestor w celu sprawdzenia działki, ma obowiązek udać się do wydziału geodezji miejscowego starostwa, by uzyskać informacje dotyczące powierzchni działki, jej granic i położeniu. Możemy dowiedzieć się tu również jaki jest numer działki i księdze wieczystej i jaka jest jej wartość ( taka informacja jest odpłatna).

3. SPRAWDZENIE PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI. Ostateczne potwierdzenie prawa własności sprawdźmy w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość. Przeglądanie księgi jest bezpłatne, jednak należy znać numer księgi wieczystej, a jej sprawdzanie odbywa się zawsze przy obecności pracownika sądu. Proszę zwrócić uwagę, by prawo własności działki było potwierdzone we wszystkich 4 wypisach z księgi wieczystej. Odpisz ważny jest 3 miesiące, od daty jego wydania.

Co zawiera księga wieczysta?

  • Pierwsza księga zawiera dane działki : powierzchnię nieruchomości , położenie działki ( dokładny adres), numer obrębu ewidencyjnego, informacje czy działka jest zabudowana oraz potwierdzenie praw rzeczowych, np. korzystanie z dojazdu do drogi głównej przez działkę sąsiada.
  • Druga księga zawiera dane właściciela działki : imię, nazwisko, w przypadku gdy działka ma kilku właścicieli to ich dane również widnieją w księdze wieczystej. Uwaga ! Wszyscy właściciele działki muszą być obecni przy umowie kupna-sprzedaży u notariusza.
  • Trzecia księga zawiera informacje o ewentualnym prawie pierwokupu, np. poprzez dzierżawców działki. Najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy w 3 księdze brak jest jakiegokolwiek wpisu.
  • Czwarta księga informuje nas o ewentualnej HIPOTECE, którą obciążona jest działka. Hipoteka jest przypisana zawsze do konkretnej nieruchomości.

Powyżej wymienione punkty to podstawa do sprawdzenia przed decyzją zakupu konkretnej działki.

O czym należy pamiętać?

Przed zakupem działki inwestor powinien sprawdzić w Miejscowym Planie Zagospodarowania czy grunty, na których chcemy budować nie są objęte zakazem budowy!

Pomocne artykuły:

Zapytaj Eksperta

Komentarze