tel.: 71 712 72 22
pn.-nd.: 09:00 - 20:00

Dom tani w budowie

blog budowlany

Formalności przy budowie kapliczki

gorbag 2013-11-27

Nie trafiło na prezydenta, ale dostałem odpowiedź z odpowiedniego wydziału. Potwierdzili, że kapliczka to obiekt budowlany/obiekt małej architektury.

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury

Ustawa o drogach publicznych:
Art. 43. 1.
Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Rodzaj drogi - W terenie zabudowy - Poza terenem zabudowy

Autostrada - 30 m - 50 m
Droga ekspresowa - 20 m - 40 m
Droga ogólnodostępna:
a) krajowa - 10 m - 25 m
b) wojewódzka, powiatowa - 8 m - 20 m
c) gminna - 6 m - 15 m

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


Podsumowując:
jest to droga gminna, a teren jest zabudowany, tzn. 6 metrów od drogi i więcej nie muszę nic zgłaszać i nikogo nie trzeba bytać o zdanie. Jakbyśmy koniecznie chcieli bliżej, to trzeba zawracać głowę prezydentowi.

Komentarze