🔥 PROJEKT Z BUDOWĄ 🏠 OSZCZĘDASZ 10 000 ZŁ - RABAT NA INSTALACJE 🏠 UMOWA I ZWROT KOSZTÓW PROJEKTU" ⚡️

Formalności przy budowie kapliczki

Blog dom tani w budowie

data publikacji
27.11.2013

Nie trafiło na prezydenta, ale dostałem odpowiedź z odpowiedniego wydziału. Potwierdzili, że kapliczka to obiekt budowlany/obiekt małej architektury.

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury

Ustawa o drogach publicznych:
Art. 43. 1.
Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Rodzaj drogi - W terenie zabudowy - Poza terenem zabudowy

Autostrada - 30 m - 50 m
Droga ekspresowa - 20 m - 40 m
Droga ogólnodostępna:
a) krajowa - 10 m - 25 m
b) wojewódzka, powiatowa - 8 m - 20 m
c) gminna - 6 m - 15 m

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio.


Podsumowując:
jest to droga gminna, a teren jest zabudowany, tzn. 6 metrów od drogi i więcej nie muszę nic zgłaszać i nikogo nie trzeba bytać o zdanie. Jakbyśmy koniecznie chcieli bliżej, to trzeba zawracać głowę prezydentowi.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663