🔥 PROJEKT Z BUDOWĄ 🏠 OSZCZĘDASZ 10 000 ZŁ - RABAT NA INSTALACJE 🏠 UMOWA I ZWROT KOSZTÓW PROJEKTU" ⚡️

Dom bez pozwolenia, projekty domów bez pozwolenia

Blog dom tani w budowie

data publikacji
18.03.2021

[size=2][/size]

[size=2]Wiele osób marzy o tym, żeby mieć swój własny dom. Jednakże trzeba wiedzieć o tym, że realizacja tego właśnie marzenia wymaga dopełnienia pewnych kwestii formalnych, przygotowania odpowiednich dokumentów, jak również uzyskania stosownych zezwoleń. [/size]


[size=2]Jednakże w 2015 r. wprowadzone zostały przepisy prawne, które nieco upraszczają procedury i zezwalają na to, aby niektóre domy były stawiane bez konieczności uzyskanie zezwolenia. Procedura ta nie jest jednak powszechnie i nie zawsze można z tego skorzystać. Zatem, koniecznie musimy wiedzieć, jakie warunki musimy spełnić, aby móc zacząć zbudować dom bez pozwolenia.[/size][size=2]Polskie prawo a domy bez pozwoleń budowlanych[/size]

[size=2]Nowelizacja prawa budowlanego z dnia 28.06.2015r., wprowadziła w życie przepisy, które wprowadzają pewne zmiany, jeżeli chodzi o uzyskanie pozwoleń na budowę oraz zgłaszanie budowy do odpowiednich urzędów. Główną przesłanką do wprowadzenia zmian, było znaczne uproszczenie procedur, tak żeby inwestor nie musiał długo czekać na pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę i tym samym mógł przystąpić do realizacji tej inwestycji, przy tym korzystając z formy zgłoszenia rozpoczęcia budowy w odpowiednim urzędzie. [/size]

[size=2]Jak wynika z przepisów wspomnianej wyżej ustawy, można przystąpić do rozpoczęcia budowy obiektu już po 21 dniach od dokonania zgłoszenia, jeżeli urząd nie wyrazi w tym względzie sprzeciwu. Na inwestorze ciąży obowiązek złożenia stosownego wniosku w urzędzie miasta czy też w starostwie powiatowym. [/size]

[size=2]W tym wniosku musimy podać informacje, takie jak na przykład termin rozpoczęcia budowy, zakres prac budowlanych, jak również sposób ich wykonania. Musimy ponadto potwierdzić prawo własności działki, na której będzie prowadzona budowa. [/size]

[size=2]Jakie domy możemy budować bez pozwolenia?[/size]


Jak wynika ze znowelizowanego prawa budowlanego, wybudowanie wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania całkowicie mieści się na danej działce, nie wymaga otrzymania stosownego pozwolenia na budowę.


Takiego pozwolenia nie wymagają również parterowe budynki rekreacyjne, czy też gospodarcze, takie jak garaż, altana, wiata, czy też domek, którego powierzchnia nie będzie przekracza  35 m2 i nie mają użytkowego poddasza, a na każde 500 mdziałki przypada najwyżej jeden taki budynek.


Żeby móc zbudować taki budynek, wystarczy tylko stosowne zgłoszenie do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym najczęściej jest starosta.


Co powinniśmy wybrać — zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?


Kiedy porównamy, jakie dokumenty musimy dołączyć do zgłoszenia, jak również do wniosku o pozwolenie na budowę, to zauważymy że są to bardzo podobne dokumenty. Jedyna rozbieżność odnosi się do czasu, jaki zajmuje zakończenie całej sprawy.


Chociaż niestety nie zawsze tak jest. Jak wynika z przepisów, organ ma na wydanie decyzji zezwalającej na budowę domu 65 i to jedynie pod warunkiem, że wniosek będzie odpowiednio wypełniony, dołączone zostały wszelkie dokumenty, natomiast żadne kwestie nie muszą być uzgadniane z innymi organami.


Wówczas może zdarzyć się tak, że całe postępowanie może się ciągnąć jeszcze nawet kilka miesięcy. Jeżeli wniosek jest prawidłowy, organ nie ma żadnych zastrzeżeń, to pozwolenie możemy otrzymać nawet szybciej. Jeżeli chodzi o zgłoszenie, to tutaj organ ma jedynie 21 dni na to, aby złożyć ewentualny sprzeciw. Jeżeli sprzeciwu nie będzie, to możemy przystąpić do budowy domu.


Jeżeli chodzi o kwestię sprzeciwu, to organ może sprzeciwić się budowie w stacji, kiedy zgłoszenie będzie wymagało otrzymania pozwolenia na budowę, będzie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy też innego przepisu. W takiej sytuacji na pewno cała procedura może się znacznie przedłużyć.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663