tel.: 71 712 72 22
pn.-nd.: 09:00 - 20:00

Dom tani w budowie

blog budowlany

Dokumenty do pozwolenia na budowę

gorbag 2012-04-04

Masa papieru na to poszła. Wrzucam rozpiskę co jest w środku:
- okładka
- kopie uprawnień i zaświedczeń o przynależności do izb projektantów
- oświadczenia projektantów, że projekt jest sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz oświadczenie o kompletności dokumentacji
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- dokumentacja geotechniczna
- oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej (lub u innych warunki techniczne)
- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- warunki przyłączenia sieci gazowej
- projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500
- projekt domu - opis techniczny i rysunki - rzuty, przekroje i elewacje
- opis techniczny, obliczenia statyczne i część rysunkowa konstrukcji
- projekty instalacji elektrycznych i sanitarnych
- projektowana charakterystyka enrgetyczna
- informacja BiOZ
Razem 125 ponumerowanych, trwale zszytych stron x 4 egzemplarze.

Oprócz tego wymagane jest oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Z projektu można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, np. na fundamenty potrzebuję niby tylko 270kg stali.

Komentarze