Minimum 500 zł rabatu na projekt domu 🔥Voucher na projekt wnętrza - rabat 500 zł! 🧡 Kup pakiet do 15.06.

Dokumenty do pozwolenia na budowę

Blog dom tani w budowie

data publikacji
04.04.2012

Masa papieru na to poszła. Wrzucam rozpiskę co jest w środku:
- okładka
- kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izb projektantów
- oświadczenia projektantów, że projekt jest sporządzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz oświadczenie o kompletności dokumentacji
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- dokumentacja geotechniczna
- oświadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej (lub u innych warunki techniczne)
- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- warunki przyłączenia sieci gazowej
- projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500
- projekt domu - opis techniczny i rysunki - rzuty, przekroje i elewacje
- opis techniczny, obliczenia statyczne i część rysunkowa konstrukcji
- projekty instalacji elektrycznych i sanitarnych
- projektowana charakterystyka energetyczna
- informacja BiOZ
Razem 125 ponumerowanych, trwale zszytych stron x 4 egzemplarze.

Oprócz tego wymagane jest oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Z projektu można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, np. na fundamenty potrzebuję niby tylko 270kg stali.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Zahuta

Magdalena Zahuta,
CEO wybieramprojekt.pl

Dane kontaktowe

Telefon:
Doradztwo i sprzedaż: 791 258 345
Biznes i Marketing: 600 160 765

Adres email:
kontakt@wybieramprojekt.pl
adaptacja@wybieramprojekt.pl

Godziny pracy:
pn.-sb.: 9:00 - 18:00

Wizyty stacjonarne umawiamy indywidualnie na konkretny termin, ul Traugutta

Dane firmy

Pełna nazwa:
MD PROJEKT & KONSULTING SP. ZO.O.

Siedziba firmy
Klasztorna 35, 52-234 Wrocław

Numery rejestrowe:
KRS: 0000878772,
REGON: 387947490,
NIP: 8992891755

Konta bankowe:
Santander: 
11 1090 2226 0000 0001 4747 8663