Adaptacja do działki

baner-adaptacja

👉 Adaptacja (projekt domu) do działki do zgłoszenia budowy.

👉 Adaptacja pełnobranżowa (projekt domu) do pozwolenia na budowę.

Indywidualna ścieżka dla każdego Inwestora prowadząca do budowy domu!

Adaptacja projektu stanowi najważniejszy etap inwestycji do otrzymania pozwolenia na budowę. Adaptacja to dostosowanie projektu domu jednorodzinnego do warunków lokalnych terenu, na którym znajduje się dana działka (w odniesieniu do strefy wiatrowej, śniegowej i strefy przemarzania) oraz umiejscowienia budynku względem stron świata i usytuowania budynku odpowiednio wedle obowiązujących odległości do granic działki.

foto

👉  Po zakupie projektu otrzymujesz:
- cenę gwarantowaną 2 500 zł (adaptacja podstawowa) - 2000 zł za adaptację projektu gotowego
- dane kontaktowe architekta adaptującego
- bezpłatne konsultacje z architektem adaptującym
- bezpłatna wycena adaptacji pełnobranżowej
- harmonogram uzgodnień
- bezpieczna usługa: umowa wykonawcza na wykonanie adaptacji

Każdy projekt domu, projekt budynku usługowego, projekt agroturystyczny, projekt domu dwurodzinnego, projekt w zabudowie bliźniaczej, projekt w zabudowie szeregowej, należy dostosować indywidualnie do wymaga konkretnej działki. Obowiązkiem Inwestora i architekta adaptującego jest analiza działki oraz zaadatpowanie projektu gotowego do lokalnych i geotechnicznych warunków.

Nasi branżyści oferują szeroki zakres prac:

adaptacja-2

  • Nasi branżyści: "Będziemy dumni, gdy to właśnie nam powierzycie Państwo realizacje adaptacji planowanych inwestycji."

Napisz, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie. Zostaw kontakt do siebie, a niezwłocznie oddzwonimy

WAŻNE: Wszystkie ceny dotyczą adaptacji domu jednorodzinnego lub gospodarczego budynku. W kwestii adaptacji budynków innych niż jednorodzinne, ceny adaptacji i harmonogram prac w zależności od lokalizacji uwzględniane są indywidualnie.

Zakres opracowania/ definicje:

1. ADAPTACJA PROJEKTU DOMU NA DZIAŁCE INWESTORA: projekt zagospodarowania terenu (rysunki wraz z opisami), wrysowanie obrysu budynku na mapę do celów projektowych i wykonanie dostosowania budynku do warunków terenowych oraz wykonanie bilansu powierzchni, opis techniczny, wypełnienie wymaganych arkuszy w projekcie typowym

2. PROJEKT PRZYŁĄCZY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO:

1) Wykonanie projektu instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (do szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków) lub przyłącza kanalizacji sanitarnej (do sieci kanalizacji sanitarnej)
2) Wykonanie projektu instalacji zewnętrznej wody (ze studni) lub przyłącza (z sieci)
3) Wykonanie projektu instalacji zewnętrznej gazowej (od szafki gazowej na gazomierz) lub projekt butli itd.

3. DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA:
wypis i wyrys z rejestru gruntów,
- potwierdzenie dostępu działki do drogi publicznej,
- warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
- warunki przyłączenia do sieci gazowej,
- warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
- warunki przyłączenia do sieci (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa., gaz, prądwarunki przyłączenia lub odmowa
- uzgodnienia z ZUDP
- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Adaptację i opracowania techniczno-branżowe prowadzi Biuro Realizacji Inwestycji INSPRO SP. Z O.O.

Pomocne artykuły :